Ένα γράμμα από μία μάνα …

 Ένα γράμμα από μία μάνα …

Σε αυτές τις λίγες γραμμές και στο βλέμμα της που φωτίζεται όταν της δίνουμε τελικά περισσότερα από όσα μας ζήτησε, θα δείτε την αλήθεια και όσα πρεσβεύουμε!

Η Κλειδαρότρυπα ΑΜΚΕ είναι ιδιωτική πρωτοβουλία και δεν “υποχρεούται” από κανέναν νόμο, οργανισμό και φορέα να προσφέρει.

Προσφέρουμε τη ψυχή μας εκεί που υπάρχει ΑΝΑΓΚΗ για αξιοπρεπή επιβίωση, έχοντας ως ΜΟΝΟ συνοδοιπόρο τους εθελοντές μας και βασιζόμενοι στην καθημερινή τους στήριξη.

Skip to content