Οργανόγραμμα

Διοίκηση

Εύη Κολιαδήμα

Πρόεδρος

Κοινωνική λειτουργός, συστημική ψυχοθεραπεύτρια με ειδίκευση στην διοίκηση ανθρώπινων συστημάτων

Γεωργία Διώτη

Υπεύθυνη συντονισμού - Δημόσιες σχέσεις

Δημοσιογράφος

Ευγενία Παπαδοπούλου

Αντιπρόεδρος
Ψυχοθεραπεύτρια {Συστημική-Διαλεκτική Συμπεριφ/κή- Βιοθυμική}
Τι είναι η ΑΜΚΕ;

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ) είναι μια νομική μορφή εταιρείας στην Ελλάδα, η οποία έχει ως σκοπό την προώθηση μη κερδοσκοπικών σκοπών. Ιδρύεται από δύο ή περισσότερους πολίτες, οι οποίοι αποτελούν τα μέλη της.

Οι σκοποί μιας ΑΜΚΕ μπορεί να είναι ποικίλοι, όπως:

 • Κοινωνική πρόνοια
 • Πολιτισμός
 • Εκπαίδευση
 • Περιβάλλον
 • Αθλητισμός
 • Επιστήμη
 • Τέχνη
 • Δημόσιος διάλογος


Μια ΑΜΚΕ έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμβάσεις, να αγοράζει και να πωλεί περιουσιακά στοιχεία, να διοργανώνει εκδηλώσεις και να λαμβάνει δωρεές. Τα έσοδά της προέρχονται από τις εγγραφές μελών, τις δωρεές, τις χορηγίες και άλλες πηγές.

Η ΑΜΚΕ έχει ορισμένα πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως τα σωματεία. Συγκεκριμένα:

 • Έχει πιο σύγχρονη νομική μορφή, η οποία διευκολύνει τη λειτουργία της.
 • Έχει πιο ευέλικτη οργάνωση, η οποία επιτρέπει μεγαλύτερη αυτονομία στα μέλη της.
 • Έχει μεγαλύτερη νομική προστασία για τα μέλη της.


Οι ΑΜΚΕ έχουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία. Συμβάλλουν στην προώθηση των μη κερδοσκοπικών σκοπών, στην ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής και στην ενίσχυση της δημοκρατίας.

Skip to content