Μηνύματα, αιτήματα, επιθυμίες …

Μηνύματα, αιτήματα, επιθυμίες …  και είμαστε παρόντες! Με όποιο τρόπο μπορούμε και για όσο θα μας στηρίζετε εσείς, οι εθελοντές μας.

Οι ευχαριστίες είναι γραπτές αλλά έχουν φωνή, βλέμμα, συγκίνηση και ελπίδα. Ας υπήρχε ένας τρόπος να σας μεταφέρουμε την ενέργειά τους!

Skip to content