Η Κλειδαρότρυπα ΑΜΚΕ στηρίζει το δήμο της

Η Κλειδαρότρυπα ΑΜΚΕ στηρίζει το Δήμο της. Παραδώσαμε τρόφιμα στην αδελφότητα κυριών Καλλιθέας ”Η Δάμαρις” ώστε να τα διαθέσουν σε οικογένειες που περιθάλπουν. Στηρίζουμε κάθε φορέα που αποδεικνύει με τις δράσεις του ότι επιτελεί έργο. Μπορεί να μην υπάρχει όριο στην προσφορά, ωστόσο φέρουμε ευθύνη απέναντι σε σας, τους εθελοντές μας, για κάθε μας ενέργεια! […]

Skip to content