Βρεφικά ρούχα και λευκά είδη

Βρεφικά ρούχα και λευκά είδη παρέδωσε η Κλειδαρότρυπα ΑΜΚΕ σε μια οικογένεια που τα είχε ανάγκη.

Είναι διπλή η χαρά μας όταν σας δείχνουμε ότι όλες οι δωρεές σας, βρίσκουν τον κατάλληλο παραλήπτη.

Μέσα από τη Κλειδαρότρυπα ΑΜΚΕ βλέπουμε αγάπη.

Skip to content